Wandelen langs de LIMES Wandelen langs de LIMES

 

Dag 1: van Katwijk aan Zee naar Leiden.  (13 Km)

De route vangt aan op de noordzijde van de boulevard in Katwijk aan de Zee. Om precies te zijn bij het monument voor de omgekomen vissers. Dit is op de hoek bij de Rijnmond.

Als je vanaf deze locatie naar de zee kijkt kun je bij erg laag, maar dan ook wel  heel  erg laag water, de resten van grensfort Lugdunum te zien.  Dit is op de Preutingerkaart het meest westelijk gelegen  van de Limes in Nederland.  Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over dit fort of wat het ook geweest is. Wel is er meer zicht op een ander fort. Af en toe kwamen de resten van grensfort Borch te Bretten boven water. Later werd dit fort de Brittenburg genoemd.

Vanaf dit punt lopen we via de boulevard van in de richting van de witte Andreaskerk en de daarachter gelegen vuurtoren. Na Hotel Noordzee linksaf de Voorstraat op.

Aan het einde van de winkelstraat ligt links het Katwijks Museum.  Hierbinnen wordt aandacht besteed aan fort  Britten- burg en de Preutinger kaart. Het is een handgeschreven kopie uit de 12e of 13e eeuw.       www.katwijksmuseum.nl


We volgen de route verder tot het eind en gaan rechts de Zeeweg op. Op de rotonde rechtdoor. Na de kruising met de Duinoordweg kun je rechts van het fietspad op de hoger gelegen parallelweg lopen. Na de muziekschool rechts af het bospad op en vervolgens links aanhouden. Dan loop je onder het gemeentehuis door en kom je op de Koningin Julianalaan. Ga daar rechts af, langs het winkelcentrum en aan het eind weer rechtsaf de Cantineweg op.

De nieuwbouwwijk links is de Zanderij. Hier lag in de Romeinse tijd een boeren nederzetting.

Dit pad blijven volgen tot het einde en bij de provincialeweg N441 recht oversteken.  Daar op het fietspad links af en richting de verkeerslichten lopen.  Vervolgens de provinciale weg N206 oversteken en rechtsaf het pad op dat parallel ligt aan de provinciale weg N206. Pad blijven volgen tot na het 2e bruggetje. Dan links af de Broekweg op richting Valkenburg. Na de kerk rechtsaf het Castellumplein op.

In het centrum van Valkenburg ‘liggen’ nog 6 of 7 forten. In het Castellumplein zijn de contouren van Praetorium Agrippinae (donker grijze tegels en de bronzen doppen) in de bestrating opgenomen. Gebouwd in 40 na Chr. Hier woonden ongeveer 480 soldaten. Boven in de kerktoren is een kleine tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van deze plek.    www.oudvalkenburgzh.nl

Na de kerk rechtsaf de Kruisweg op en gelijk links de Burgemeester Lotsystraat in. Einde straat rechts (Marinus Poststraat). 1e links (Achterweg) en rechtsaf het Veldzicht op. We gaan de brug over en aan de ander kant van de provinciale weg links af.

Na 200 meter is links van de weg een reconstructie van de Limes te vinden

 We volgen de weg weer verder. Na de kassen met de bocht naar links en gelijk weer  rechts.  Einde weg links af (Zonneveldslaan) en rechts het fietspad op. Voor de kruising rechts af. Fietspad blijven volgen (Voorschoterweg) tot aan de verkeerslichten. Daar linksaf. Bij de verkeerslichten recht door en links langs de huizen lopen. De weg blijven volgen, met de bocht mee naar rechts, bij de rotonde over steken en links af onder het spoor door.  Weg volgen, oversteken en  linksaf de brug over (Haagweg) . Onder de tunnel door, over de spoorweg, enkele grachten over en in de binnenstad na de stenen Gijselaarsbrug rechts af (Rapenburg ). Na een paar honderd meter loop je langs het Museum van Oudheden.

Hier liggen zeer veel Romeinse vondsten, waaronder het bronzen gezichtsmasker welke bij het fort Matilo gevonden is.      www.rmo.nl

 

Dit is het einde van dag 1. 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dag 2: van Leiden naar Alphen aan den Rijn.  (19 Km)

 Ik hoop dat het museum de moeite waard was en dat u het bronzen masker welke in  Matilo gevonden is, gezien heeft. Het volgende deel van de route gaat via Matilo naar Alphen aan den Rijn.

Het Rapenburg verder volgen en na het museum links af de Houtstraat in, de 1e weg rechts (Gerecht) en links langs de kerk lopen. Op de hoek met de Nieuwstraat links de steeg in. Dan pad volgen en links aanhouden. Kom je de steeg weer uit bij de Langebrug. Die schuin naar links oversteken en de Wolsteeg inlopen. Einde steeg rechts af de Breestraat op. Deze doorlopen tot op de brug bij de Steenschuur. Daar schuin naar links oversteken en de Hoge Woerd in. Deze lopen we uit tot de Plantagelaan. Daar oversteken en gelijk na de flat links af het Veerhuis op. Met de bocht mee naar rechts en helemaal uitlopen tot aan de verkeerslichten bij de Wilhelminabrug. Recht over steken (Kanaalweg) en het voetpad langs de woningen volgen. Loop tot aan de Julius Caesarbrug (is de 1e brug links). Brug over en links af de Liviuslaan op. Aan het eind met de bocht mee naar links en vlak voor de bussluis rechts het houten vlonderpad op. Deze buigt naar rechts naar de torens van Fort Matilo. Volg het LIMES-pad tussen de torens door.

Hier heeft fort Matilo gestaan.  In het najaar van 2009 is men hier begonnen met de bouw van het themapark. Inmiddels het project in september 2013 afgerond. Voor aanvullende informatie zie de hyperlinks hieronder. Dit werd gebouwd rond 50 na Chr en binnen dit fort konden maxiaal 800 militairen gehuisvest worden.  

 

 

http://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/archeologisch-park-matilo.

http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Archeologisch_Park_Matilo/Downloads/Matilo_Magazine_18.pdf

www.hollandrijnland.net/Ruimtelijke_agenda/natuur-en-landschap/regionaal-groenprogramma/gebiedsprogramma-stedelijke-agglomeratie-projectblad-2-project-11-regionaal-archeologisch-park-matilo.pdf

Aan het eind van dit pad lopen links de Besjeslaan op en volgen we door tot we links de Lekstraat op kunnen. Vervolgens rechts onder de Matilotunnel in, rechts de brug op en na de brug gelijk links naar beneden en weer onder de tunnel door. Dan komen we op de Hoofdstraat. Na de kerk gaat er rechts een pad naar het water, het Jaagpad. Er werd afgelopen tijd hard gewerkt aan de verbreding van de rijksweg A4 en ondertunneling van de Leidse Rijn. Het nieuwe aquaduct heeft in oktober 2014 de naam: LIMES-aquaduct meegekregen.  Mogelijk dat er nu nog een stukje jaagpad afgesloten is. Dan kunt u gewoon de Hoofdstraat volgen. Loop over het Jaagpad langs het water tot dat u aan de overkant van het water het bedrijf Nauta Nautic ziet. Daar gaan we links het Rijnpad op en gelijk weer rechts de Hoofdstraat op, brug over en weer rechts af naar het Jaagpad toe. Het pad blijven we volgen tot het einde. Daar moet u weer de weg op (Hondsdijk). De weg gewoon blijven volgen zo dicht mogelijk langs het water. Aan het eind buigt het pad af naar links. Daar gaan we de brug over. Na de brug weer langs het water verder lopen. Voor het café even links en gelijk weer rechts de Hooftstraat op. We lopen eerst via het winkelgebied van Alphen aan den Rijn tot aan de bioscoop. Daar rechts de brug over de Castellumstraat op.

In het centrum van Alphen aan den Rijn lag het Romeinse fort Albaniana. Op 2 kunstwerken na (een leeuw en tijger op 2 grote bogen ter hoogte van de brug) is hier langs de route niets meer van terug te vinden. Op het Rijnplein zijn wel verschillende munten in de bestrating verwerkt. verder zijn er op diverse daken kuntsobjecten te vinden welke een verwijzing hebben naar de Romeinen.

Ter hoogte van het gemeentehuis gaan we links het voetpad op. Aan het eind even oversteken en weer links aanhouden. Na het hotel Toor rechtsaf richting station. De tunnel onder het station doorlopen en voetpad volgen, rotonde 1 kwart en Oslopad op. Bij de Athenestraat schuin naar rechts oversteken en op de eerstvolgende kruising naar links. Je komt dan bij de Afrikalaan. Oversteken en rechts het voetpad op langs het water volgen. Op de kruising na de tweede rotonde even rechts en gelijk weer links langs het water verder. Ter hoogte van de flats gaan we 2 keer rechts af naar de Archeonlaan.  Dan bent u bij de ingang van het Themapark Archeon.

Het Archeon is het 2e themapark waar veel van de Romeinse tijd terug te vinden is. Van bebouwing tot overgebleven levende Romeinen. Voor aanvullende informatie zie de site van het Archeon.   www.archeon.nl/nederlands/home.html

Naast het Archeon ligt het Archeologiehuis, een Romeins museum.  Ook hier is veel te zien en te doen over de LIMES.   http://www.archeologiehuiszuidholland.nl

Dit is tevens het einde van de route van deze dag. Heeft u nog  voldoende tijd over om ook het park en of het museum te bezoeken?  

 

 Dit is het einde van dag 2. 


 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dag 3: van Alphen aan den Rijn naar Bodegraven. (11,5 km)

Vanuit het Archeon volgen we het pad langs de parkeerplaats  terug richting de flats.  Voor de flat rechts het pad volgen en via de Archeonlaan en het Kroospad lopen we met de huizen aan de linkerkant het Weidepad op.  1e pad rechts over het water en gelijk na de brug links het graspad langs het water volgen. Dit eindigt op het fietspad, daar naar rechts en gelijk het pad naar de bovengelegen weg op. Deze weg links af. Over de hefbrug met de bocht naar links mee, aan het eind rechtsaf onder het viaduct door en gelijk weer rechts. Dit is de Gouwestraat. 

Vervolgens langs de bebouwing zo veel mogelijk de weg langs de Oude Rijn aanhouden tot in Zwammerdam. Achter het benzinestation langs en weer terug naar de weg. Bij de 2e rotonde steken we over richting de Hooge Burch. Dan 1e weg Rechts (Spoorlaan). Hier heeft vermoedelijk een wachtpost gelegen. 2e weg schuin rechts en paden links aanhouden. Aan het eind van dit pad loopt u tegen het dienstengebouw aan.  Ga hier rechts langs. Na dit gebouw treft u de plek waar het Castellum lag.

Op dit terrein liggen de fundamenten van Fort Nigrum Pullum. Dit is vermoedelijk het kleinste castellum langs de LIMES. Hier liggen de fundamenten en de achterpoort. Verder zijn op het terrein diverse schepen gevonden (is nabij het dorpshuis (gebouw 33) en de sporthal (gebouw 27) . Voor een overzicht van de vindplaatsen zie onderstaande link. 

archeologische vindplaatsen op pagina 4

Onderstaande link een plattegrond van de Hooge Burch.

plattegrond hooge burch

We lopen het terrein weer af en terug tot rotonde op de Spoorlaan/Steekterweg. Bij de rotonde rechtdoor. 2e rechts (Swadenburgerdam). 1e rechts en weg links blijven volgen. Na de kerk rechts en gelijk links de Kerklaan op.  Doorlopen, de brug over en gelijk weer rechts het pad op welke langs het water ligt. We lopen Bodegraven in. Einde pad links en gelijk weer rechtsaf de Kerkstraat op. De kerkstraat, gaat op de Y kruising  met het Voorplein naar rechts, blijven we volgen. Kruising met Brugstraat rechts. Na de cafetaria rechtsaf het parkeerterrein op. Deze schuin oversteken tot aan de Willemstraat.

Hier heeft het mini fort Burgus gestaan en zijn poortgebouwen, wachttorens en wat voorwerpen gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan.

Op de Willemstraat linksaf en bij de kruising weer links. Dat is dan weer de Brugstraat.

 

 Dit is het eindpunt van dag 3.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dag 4: van Bodegraven naar Woerden. (12 Km)

 We beginnen weer bij de brug op de Brugstraat. Vanuit het centrum gezien gaan we voor de brug rechts het jaagpad op langs het water. We lopen Bodegraven uit tot we aan de rechterhand Fort de Wierickerschans krijgen.

Fort Wierickerschans is geen fort uit de tijd van de Romeinen, maar er wordt in het fort wel aandacht aan besteed. Deze schans is aangelegd in 1673.     www.fortwierickerschans.nl

We lopen via het jaagpad verder in de richting van Woerden. Aan het eind moet u even naar rechts om de brug over te kunnen. Iets verderop ligt links nog een oude tolbrug. De route gaat echter gewoon rechtdoor. 1e straat links en na een 200 meter weer het jaagpad op. Deze lopen we door tot in Woerden. Daar waar de Oude Rijn een bocht naar links maakt  (staat aan de overkant grote fabriek) verlaten we het Jaagpad en lopen een stukje langs de Hoge Rijndijk tot aan de Molenvlietbaan. Daar linksaf en gelijk rechts de Lindenlaan op. Linksaf Esdoornlaan. Weg oversteken en over de brug de Tulpstraat in. Schuin naar links oversteken en de Narcisstraat in tot aan de Singel. Daar links de Singel op. Bij de Westdam rechts het oude centrum van Woerden in. Bij de Rijnstraat rechtsaf. Deze gaat over in de Meulmansweg, Hier krijg je aan de rechterhand de ingang van de Castellum parkeergarage. Ga daar naar binnen en maak binnen eens een rondje. Die is erg bijzonder! Neem de lift naar het eerste parkeerdek. Links af. 

Je zal het niet verwachten, maar in de Castellumgarage zijn veel muurtekeningen en informatiepanelen te vinden uit de tijd van de Romeinen. Onder de parkeergarage zijn opgravingen gedaan van Romeinse scheepswrakken.     www.drive-in-museum.nl

We verlaten de parkeergarage aan de kant van de Groenendaal (HEMA) en gaan we even naar rechts voor een klein rondje over het Kerkplein. (let op de grondtegels). Vanaf het Groenendaal komen we op de Kruidtorenweg. Ga links af en na de Brasserie kunt u links “De Kazerne” vinden. De tegels in de grond geven de plek aan waar hij gestaan heeft.

 

In het centrum van Woerden is gelijk het eindpunt van dag 4. 

 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dag 5: van Woerden naar de Meern. (17 Km)

We beginnen weer bij “De Kazerne” en gaan terug naar de Kruidtorenweg. Daar links aanhouden de Willemshof op. Langs het VVV en links de Molenstraat in. Na de kruising met de Kazernestraat gaan we rechts de steeg in en gelijk weer links.

Via toegangspoorten kun je het Kazerneplein op en omliggende staten in. In ondergrondse vitrines die de ingang van het castellum Laurium markeren zijn vondsten terug te vinden. Op diverse plaatsen in de straten zijn natuurstenen tegels gelegd waarop een stripverhaal over de Romeinen staan. www.stadsmuseumwoerden.nl.

Dan komen we weer op de Hogewoerd. Links af en voor de kerk rechts. Havenstraat rechts af. Paardensteeg links af en Wagenstraat links. Einde straat oversteken en rechtsaf de Rijnstraat op. De weg volgen en op de na de rotonde rechts oversteken de brug over. (de Oostdam). Als de Singel rechts gaat, gaan wij links het pad op. Bij de kruising waar links het gebouw staat van Stichting Jongerenwerk gaan we rechts en na de vijver links af. (wie een stukje route wil afsnijden kan hier rechtdoor het Brediuspad op en vervolgens verder gaan met het oversteken van de Oudelandseweg; dan mis je wel een heel mooi stuk park) . 1e rechts en einde links. Op de t-kruising, na de bosrand en voor het slootje rechts af . Dan de 1e weer rechts (de dijk op) langs de doorgaande weg. 1e mogelijkheid links af, de weg ( Oudelandseweg) oversteken het water over en gelijk links het pad langs het water volgen.  Voor de dwarssloot rechtsaf. Je komt dan op Fort Oranje. Links af Bastion Willem op. Als deze naar links buigt gaan wij rechts het pad op en voor het water rechts de Nes op. Als het jaagpad stopt gaan we de verharde weg ernaast op. We steken een weg over (rechts staat een 8 hoekige grenspaal!) en passeren de provinciale weg N 198. Vervolgens blijven we langs de oude Rijn lopen. Dit wordt dan het pad langs de Breeveld. Bij de 2e brug links af het water over. De provinciale weg over steken en rechtsaf het fietspad op. Onder het spoorviaduct door. Bij de Breudijk links af. Deze lopen we door tot we rechts de Tiendweg op kunnen. Eind van de weg even naar links en rechts de brug oversteken en direct links het pad (de Kasteellaan) op. Dit pad buigt van het water af en blijven we gewoon volgen. Na 900 meter een haakse bocht naar links, langs de voetbalvelden en bij het parkeerterrein rechts af de Sportlaan op. Einde weg links af langs de Leidsche Rijn. Na de Heldamweg en ongeveer 130 meter na de diervoederfabriek (let op rechts van de weg staat een grenspaal!) links af het pad op naar de woonwijk.

 

 

 

Hier komen we bij een reconstructie van een oude Romeinse weg. Rechts van het pad ligt een ijzerenplaat welke de contouren van een wachttoren weergeeft.

 

Voor de Presidentperenlaan gaan we rechtsaf via het grindpad verder. Grindpad volgen tot waar de huizen links ophouden. Dan weer rechts richting de Leidsche Rijn. Voor de Rijn  links af. Op de kruising voor de tennisbanen rechts de brug over (Loobrug). Europaweg blijven volgen, rotonde recht oversteken. Na de school en ter hoogte van de brasserie (rechts van de weg) is links tussen de bebouwing een scheve doorgang. Daar gaan we links het grindpad op.

Ook dit is weer een stuk gereconstrueerde Romeinse weg. De bebouwing is bewust onderbroken om loop van de LIMES de ruimte te geven. Na de flats is er bij een opgraving een Romeins schip gevonden.

Pad volgen tussen de bebouwing door en aan het eind langs de huizen links af en gelijk rechts het park in. We lopen nu eigenlijk in de groenstrook weer terug in de richting van de Leidsche Rijn. Volg het pad tot vlak voor de sloot. Daar links, 1e rechts, aan het eind even rechts om het slootje heen, en tenslotte de 1e weer rechts. Voor het water rechts het fietspad op, dit is de Rijksstraatweg. Bij de brug naar links de Regenboog op. Vervolgens wordt dit Meridiaan en rechtsaf de Evenaar op. Dan op de 1e kruising schuin naar links het park in. Na de flat rechts en dan komen we bij de Westerlengte. Daar steken we over en lopen rechtdoor met de woningen aan de linker kant en het water rechts (is weer de Evenaar). Na het 1e huizenblok links de poort in en bij de straat weer rechtsaf. Dat is de Keerkring waarna we aan het eind links de Evenaar weer op gaan.  Aan het eind bij de doorgaande weg rechts de Burgemeester Middelweertbaan op.

Bij de rotonde is het themapark Castellum Hoge Woerd gelegen. Het themapark ligt aan 2 kanten van de rotonde. In dit park opgravingen, reconstructies en natuur samengevoegd zijn.  www.castellumhogewoerd.nl

 Hier is het einde van de dag. 


 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dag 6: van de Meern naar Bunnik. ( 24,5 Km) 

Vanaf het themapark lopen we, via de rotonde in zuidelijke richting op de paralelweg langs ’t Zand verder. Na een laatste blik op het themapark (rechts) gaan we naar links, dit is ook de Groenedijk. Even voorbij de Damraklaan ligt links het Argeologiepark. Hier zijn diverse opgravingen gedaan uit de tijd van de Romeinen. Deze lopen we tot het eind en gaan aan de overkant naar rechts de Hogeweide  en gelijk links de Burgemeester Verderlaan op. Aan het eind links af de Park Voorn op en aan het eind daarvan het bruggetje over. Vervolgens links de Rijksstraatweg op. We lopen zo veel mogelijk langs het water. Dit wordt eest de Midden Nederlandroute en vervolgens de Groenewoudsedijk. Voor de brug over het Amsterdam –Rijnkanaal gaan we de trappen op en de brug over. Na de brug lopen bij de splitsing schuin naar links langs de tennisbanen. (Hier staat rechts nog een grenspaal!) We gaan langs het zwembad, woonboten, steken de Pijperlaan over en komen op de Leidseweg terecht. Deze weg blijven we volgen en lopen via de Muntbrug wederom de Leidscheweg op. Daar komen we langs het Geldmuseum.

Hier ligt nog een verzameling van Romeinse muntstukken. Op dit moment is het gesloten. Voor informatie zie: muntenmuseum Utrecht. 

 

Aan het eind even met de bocht mee naar rechts en daar steken we het Westplein over en gaan richting Jaarbeursgebouw. We lopen voor NH-Hotel links en houden en lopen via de Sijpesteijnkade richting het centrum, onder de spoortunnel door. Steken de Daalsesingel en  Catharijnekade over en lopen via het Vredenburg en de Lange Viestraat tot de Oudegracht Weerdzijde. Daar oversteken naar rechts en langs het water verder tot we rechts de Lauwersteeg in kunnen. Einde steeg links af de Steenweg. Rechts de Buurkerkhof op. Over het water en lopen de Servetstraat in. Als je hier naar de grond kijkt zie je her en der afbeeldingen staan van een oude grensfort. We staan nu onder de Domtoren.

Hier ligt castellum Traiectum (gebouwd ongeveer 47 na Christus). Op de zuidmuur van de kerk is een bronzen plaquette te vinden. In de straten zijn diverse stenen opgenomen welke de grens van het fort voorstellen. Rondom de kerk zijn de contouren van het castellum in het wegdek aangebracht met licht. Op de Domplein ter hoogte van nummer 28 en Achter de Dom ter hoogte van nummer 14 zijn nog gedenkstenen/grenspalen te vinden. Website Domplein, Utrecht

We gaan links en aan het eind van het plein rechts de Domplein op. Deze gaat over in de Voetiusstraat en vervolgens Pieterskerkhof. Bij de Pietersstraat links af. Links af de Kromme Nieuwegracht op en weer links de Keistraat op. Deze gaat over in Achter Sint Pieter en Pausdam.  Daar rechts de Achter de Dom op. Voor de kerk links af en steken door de Domtuin (binnentuin) weer terug naar de Domtoren. We staan dan weer op het Domplein. Op nummer 24 is informatie te vinden over de geschiedenis van het plein. Met de rug naar de kerk en zicht op de Domtoren gaan we links af naar de Korte Nieuwstraat. Op deze hoek staat nog een oude grenspaal. De Korte Nieuwstraat gaat over in de Lange Nieuwstraat. Rechtsaf de Dorstige Hartsteeg in en 1e links Dorstige Harthof. Einde hof rechts af Korte Smeestraat. Voor het water links af Oudegracht-Tolsteegzijde. Bij de Vollersbrug gaan we het pad op langs het water. Links de Nauwe Watersteeg in en rechts de Twijnstraat op. Voor de Tolsteegbrug gaan we naar links en volgen het pad in het park langs het water. Bij de Abstederbrug steken we recht over en blijven het pad rechtdoor in het park volgen. Je kan ook voor het pad langs het water kiezen; die komt later weer op het doorgaande pad terug.    Bij de volgende brug (Maliebrug) het water over en rechtdoor de Johan van Oldebarneveltlaan op. Voor het Spoorwegmuseum naar rechts de Hugo de Grootstraat op. Deze loopt door tot op de Maliesingel. Daar links en bij de Zonstraat weer links af. Over het spoor en op de kruising met de  Homeruslaan /Meckelenburglaan rechts. Deze gaat over in de Adriaen van Ostadelaan. Bij de Stadionlaan rechtdoor. Na de Israelslaan gaan we de brug over en rechts even het park in en gelijk naar rechts voor het water weer naar rechts. Dan lopen we onder de tunnel door en komen op het Jaagpad. Deze blijven we volgen, onder de Rijksweg A27 door, tot aan Landhuis Oud Amelisweerd. Daar gaan we het water over. Tussen het landhuis en het restaurant door (Beeldenlaan). Op de 5 sprong rechtsaf. Langs de tennisbanen (rechts) en het speelveld (links) gaan we op de kruising rechts af richting Theehuis Rhijnauwen. Voor het theehuis rechts het voetpad op. Einde pad rechts af de Rhijnauwenselaan op. Onder het gebouw door en over de brug langs de parkeerplaats. Ter hoogte van het pad naar de boerderij gaan we rechts het weiland in en volgen het Bunkerpad tussen de bunkers door. We komen uit op de kruising met de Provincialeweg N411. Daar steken we over en gaan naar rechts. Om het restaurant heen links af de Achterdijk op. Over het spoor en onder de snelweg door. 1e weg rechts en vervolgens weer de 1e weg rechts. Dan komen we bij een Romeinse Wachttoren.

In de Romeinse tijd heette het fort in Vechten: castellum Fectio. Hier staat een reconstructie van een wachttoren. Er ligt ook nog een fort uit latere tijden (1867-1870) , maar dit heeft niets met de Romeinen te maken en behoorde tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie.    Website Fort Vechten

 Hier lopen we verder en voor de ingang van Ford Vechten volgen we de weg naar links. We lopen richting de rijksweg A12. Voor het pad stopt gaan we rechts af het graspad op. We  lopen nu dus langs de rijksweg (links) en Fort Vechten (rechts) langs de heg verder. (Hier staan bordjes met een groen pijl erop). Dit pad eindigt weer bij de Achterdijk. (onlangs is de route via het parkeerterrein iets aangepast). Daar gaan we het hek over. We hebben dus een rondje gelopen en volgen de Achterdijk verder tot de Tureluurweg. Daar links af. Met de bocht mee en bij het voetgangersviaduct de snelweg over. (bij het voetgangersviaduct wordt een nieuw viaduct gebouwd waardoor de route hier kan afwijken; dit wordt t.z.t. aangepast).  Na het viaduct even naar links en met de bocht mee naar rechts (Groeneweg).  We steken het spoor over en gelijk weer links naar het station.

Dit is het eindpunt van deze route. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dag 7: van Bunnik tot Wijk bij Duurstede. (22 Km)

We vangen wee aan bij het stsation en lopen vanaf het Stationsplein de Groeneweg op. Deze gaat over in de Molenweg. Op de kruising met de Stationsweg/Dorpsstraat lopen we de Dorpsstraat op. Aan het eind gaan we de brug over. Na de brug rechts het Jaagpad op.  Deze lopen we door tot het eind. Daar links en gelijk rechts af de Rijnseweg op. We lopen dan weer langs het water.  Bij de kruising met de Krommesteeg gaan we het water over en lopen aan de overzijde langs het water verder. Bij de 2e brug ( is net na Van Lierop Vloeren aan de overzijde) gaan we terug naar de overkant van het water en lopen weer via de doorgaande weg verder. Vervolgens gaan we de 1e mogelijkheid weer het water over. Dan lopen we op de Laan. Voor de boerderij gaan we rechts langs het water (stukje terug dus).  Dan de 1e links en weer de 1e links. Dan komen we achter de boerderij. Daar volgen we het pad in de bosrand naar rechts. Op de T-kruising bij de bankjes gaan we links af. Aan het einde van dit pad rechtsaf langs de bosrand. Deze tot het eind en bij de Jachtrustlaan links af.  Als de weg naar links buigt gaan we rechts af. ( Broekweg). 2 keer het water over en na agrarisch  en grondverzetbedrijf Bos links het pad op. Deze gaat onder  de provinciale weg N229 door en eindigt bij de Leemkolkweg. Daar links af. We steken weer 2 keer het water over en gaan dan gelijk weer rechts  De Graaf van Leynden van Sandenburgweg op.  Bij de 1e brug rechts af en gelijk weer langs het water verder lopen.  Deze blijven we volgen tot het eind. Daar links af de Ossenwaard op.  Deze gaat over in de Willem Alexanderweg. Na huis nummer 8 links af. En aan het eind van de staat lopen we schuin naar rechts om links om de molen te lopen. Einde straat links en na 50 meter rechts het water over de Langbroekerweg op. Het eerste pad bij het bankje rechts af de Beukenlaan op. 

 

Einde pad rechts af Rhijnestein. Langs het kasteel en via de Brink bij de Dorpsstraat links af. De 1 e weg links. Dat heet het Zandpad. Deze eindigt op de Groenwoudseweg en daar steken we de provinciale weg over. Na het Restaurant en over het water rechts af. In de bocht bij de bosrand rechts af en dit pad blijven volgen tot we bij de brug komen. Dit is de Langbroekseweg.  We gaan de brug over en gelijk na de brug links af langs het water verder. Dit pad blijven we volgen tot we bij de Nieuweweg komen. Hier steken we schuin naar links over de Prins Hendrikweg op. Einde weg links af Hoogstraat op. Singel rechts af. Links af de Veldpoortstraat op. Op de Markt rechtsaf. Om de kerk heen en rechts af en aan de rechterkant van de straat het poortje in. Deze komt uit de Mazijk. 2 e pad links het park in en weer rechts de Muntstraat op. Einde straat recht het oversteken richting Slot Duurstede. We lopen 2e splitsing linksaf, en 3

e pad weer links. We komen dan uit op de dijk. Die steken we over en lopen via het fiets/wandelpad naar rechts richting de veerpont.

 

Dit is het einde van deze dag. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dag 8: van Wijk bij Duurstede tot Kesteren. (22 Km)

Na de veerpont lopen we het fietspad af tot bij het dorpje Rijswijk.

Op de hoek staat een informatie paneel. In dit dorp heeft vroeger op de linkeroever van de Kromme Rijn en de Lek fort Levefanium gestaan.

We gaan links af de Rijnbandijk op. Deze dijk lopen we door tot het dorpje Maurik.

Ook in Maurik heeft een fort gestaan: Mannaricium. Deze lag op de zuidoever van een rijnbocht. Hier is helaas niets meer van te zien.

Daar gaan we rechts de dijk af en de J.E. Penraadstraat op. Links af de Kwelkade op. Na de woningen gelijk rechts en via de Hooge Waard gaan we links de Prinses Marijkelaan op. Deze gaar over in de Raadhuisstraat. We lopen rechts rond de kerk (Dorpsplein en Kerkplein) en komen dan op de Buitenweg. Daar links af en 1e weg rechts de Nieuwstraat op. Einde weg even links en weer gelijk rechts tot het eind en het voetpad op. Daar links de Groenestraat op. Einde weg rechts (Buitenweg).  Deze met de bocht naar links blijven volgen.  Kruising oversteken de Wielseweg op. Einde weg rechts (Rijnbandijk). Na de veerweg links de dijk af en het pad op. Dit pad loopt rond om de woningen heen. We komen dan weer op e Rijnbandijk uit. Daar uiteraard rechtsaf.  We blijven de Rijnbandijk weer volgen.  Bij Bontemorgen gaat de dijk naar links (Marsdijk) maar wij BLIJVEN op de Rijnbandijk.  We steken op een gegeven moment de provinciale weg N320 over en gaan daar nog steeds recht door.

We komen nu in de buurt van Kesteren. Hier heeft in het westen castellum Carvo(ne). Ook deze lag op de zuidoever van de Rijn. Waar hij precies gestaan heeft is echter niet bekend. Op de Prinsenhof (waar we straks komen) is nog een militair grafveld gevonden.

 Einde weg links de tunnel van de Provincialeweg N233 onderdoor. Dit is de Nedereindsestraat. Ter hoogte van de Joost van den Vondelstraat(rechts) gaan wij links en vervolgens de 1e weg links de  Tollenhof op. Dit wordt later de Prinsenhof. Einde weg links de Klaverhof. Deze recht door het parkje  lopen , Frans Halsstraat en rechtdoor tot de rotonde op de Rhenenseweg .

Hier is het einde van de dag. 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Dag 9: van Kesteren naar Heteren. (17 Km)

We beginnen weer bij de rotonde en moeten dan de provinciale weg N320 over steken recht over. Dit is de Hogeweg. We lopen langs de vijver, onder de tunnel door en gelijk links af Parallelweg Oost op. Op de T-kruising rechts af de Marsdijk op. Waar de doorgaande weg Ambtseweg wordt blijven wij de Marsdijk volgen. Na Marsdijk 3, waar de Marsdijk scherp naar rechts buigt gaan we links het pad op. Deze loopt rond en komt weer op de Rijnbandijk uit. (aan de overzijde staat een informatiebord). Wij gaan links af. Kruising met de Veerweg rechtdoor en dan de 1e rechts de weg In ’t Land op. Einde weg links de Hamsestraat op. Wordt de Burgemeester Lodderstraat. Dan links de Dorpsstraat op en gelijk weer rechts de Lindelaan op. Einde links Kerklaan en rechtsaf Esdoornstraat. Links Meidoornstraat. Rechts Koningsstraat. Deze gaat over in de Lakemondsestraat. Einde weg rechts de Randwijkse Rijndijk op. Bij de kruising veerweg heb je links een uitkijkpunt.

Vermoedelijk heeft hier castellum Randwijk gestaan. Hier was een belangrijke oversteekplaats en het ligt ook precies tussen Kesteren en Arnhem in. Op de hoek met de Knoppersweg staat een standbeeld welke een knipoog naar de LIMES heeft.

We steken de weg over en gaan gelijk naar links het pad op richting de uiterwaarden.  (als het hoog water is kun je ook de dijk blijven volgen, route gaat dan verder bij <1> ). Bij het hek rechtsaf. Dit pad volgen. Na ongeveer 700 meter even rondom de bomenrij lopen en het “pad” blijven volgen. Dan komen we bijna bij de Rijn. Daar volgen we langs de Rijn, we moeten via de weilanden en karrenpaden een paar hekken passeren en komen weer op de verharde weg. Het pad eindigt bij de Randwijkse Rijndijk. <1> Daar gaan we links en volgen de dijk weer. Na de kruising met de Steenoord en Steenovenlaan gaan we rechts van de dijk af. Tussen de woningen van de Hoge Riem door. Rechts aanhouden en einde weg lopen we naar links de Onze Lieve Vrouwenstraat op. Na de winkels links af het pad op. (dit is gelegen tegenover het Rozenpad rechts). Aan het eind gaan we rechts af de Kastanjelaan op.

Op de kruising met de Flessestraat is het einde van de dag. 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Dag 10: van Heteren naar Arnhem. (18 Km)

We beginnen weer op de dijk (kruising Flessestraat met de Kastanjelaan) .  We lopen richting Arnhem. Deze gaat na het viaduct over in de Drielse Rijndijk. 

Er bestaat een vermoeden dat er ook in Driel een castellum gelegen heeft.  Bewijzen zijn er op dit moment nog niet, maar wellicht dat………

Met het zicht op de sluis van Driel gaan we rechts de dijk af. Dit is de Vredesteinse-straat. Aan het eind hiervan links af. Rotonde recht oversteken de Broeksingel op. Waar de Broeksingel een bocht naar links maak gaan we rechts De Meikers op en na de bocht schuin naar rechts de Paardenbloem op. Links af de Grote Breeken . Langs het parkeerterrein en voor  de sportvelden rechts de Dorpsstraat op. Einde links de Honingveldsestraat. Op T-kruising rechtsaf de Grote Molenstraat op. 

De Grote Molenstraat is een echte Romeinse weg. Vaak wel 6 tot 8 meter breed met aan beide zijden een sloot. Tijdens het uitzetten van de tocht is bekend geworden dat in de S-bocht een herdenkingspunt moet komen. Deze zal ergens in de omgeving van de Provincialeweg N837 moeten komen. Dit is er op dit moment, oktober 2014, nog niet.

We lopen na de s-bocht de 1e links de Schuytgraaf op. We steken de Minervasingel over en lopen langs de huizen rechtdoor (Jonkerwaard). Aan het eind met de bocht mee naar links (Schoolmeesterwaard) en rechts de brug over. We komen dan op Het Hout. Deze lopen we  door tot de 2e bocht naar links. Daar gaan we schuin naar rechts het pad op. Deze komt uit op de Rentmeesterwaard. Daar rechts af. Dit pad volgen, het water over, de weg oversteken en langs het bezoekerscentrum over de wijk Schuytgraaf rechts af richting de spoorbrug.  Dit is Station Arnhem Zuid. Voor het station steken we de weg over en lopen aan de overzijde verder. Onder het spoorviaduct door en na het parkeerterrein de 1e links de Oegstgeesterstraat in. Ter hoogte van de Vlaardingenweg links het pad op. Deze loopt langs het spoor en blijven we voorlopig volgen. Na de haakse bocht naar rechts gaan we linksaf de Leerdamstraat op. 1e kruising rechts en gelijk weer links af het pad op. Dit pad blijven we volgen tot we rechts het water over kunnen. Na het bruggetje gaan we recht door. Dit pad lopen we tot het eind. Daar links af en weer de brug over. Na de brug direct rechtsaf. Bij de 2e mogelijkheid om rechts het water over te gaan, gaan wij naar links. Dit is het Hannesstraatje. Aan het eind steken we de dijk over en lopen het Natuurgebied Meinerswijk in. Waar de weg afbuigt naar de huizen (links) gaan wij rechts af.

We zijn nu op de plek waar vroeger castellum Castra Herculis gestaan heeft. Dit waren de eerste bewoners an Arnhem. Zie hiervoor na ongeveer 200 meter rechts het informatiebord over het fort. In 1979 zijn hier de eerste restanten van het castellum gevonden. Zie ook   www.vriendenvanmeinerswijk.nl  en   arnhem-romeins-castellum.

 

 

   

 

Maquette Castra Herculis

 

 

Computeranimatie Castra Herculis

 We vervolgen het pad en gaan met de bocht mee naar rechts het natuurgebied in. Voor de plas gaan we naar rechts, (hier kunnen de liefhebbers ook nog even recht doorlopen. Dit is een doodlopend stuk naar een vogelhut met mooi uitzicht over het gebied) en lopen links rond de plas. We volgen het pad tot we aan het eind bij een asfalt pad komen. Dit is de Uitweg. Daar rechts af en deze lopen we ook uit tot we op een fietspad komen. Daar links af langs de provinciale weg. Vervolgens onder de provinciale weg door. Nu komen er 2 mogelijkheden afhankelijk van de hoogte van de waterstand.  U kunt hier verder in de uiterwaarden of op de dijk.

Bij laag water:  na de brug links af en rechts aanhouden. Het fietspad gaat met een bocht naar links de Mandela brug over, maar wij blijven rechts van de brug lopen tot er een kruising naar rechts komt. Deze inlopen (Stadsblokkenweg). Lopen langs de boten stalling waarna de weg vervolgens over gaat in een fietspad. Na de Politie Honden Vereniging met een haakse bocht naar links. We lopen dan in de uiterwaarden in de richting van de ijzeren boog brug (John Frostbrug). Dit pad is in 2014 aangelegd na het aanpassen van de waterbuffers welke aan de rechter kant liggen. Onder de brug is het eindpunt.  Hier kunt u de trapjes naar boven nemen om in het centrum van Arnhem te komen. 

Bij hoog water: recht door de Malburgse Bandijk op. Deze lopen we tot aan de ijzeren boogbrug (John Frostbrug). Deze kunt u aan 2 kanten oplopen om naar het centrum van Arnhem te komen.  

Dit is het einde van deze dag. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dag 11: van Arnhem naar Pannerden. (16 Km) 

We pakken de route weer op vanaf de John Frostbrug en gaan weer de Malburgse Bandijk op. Hier komen de 2 mogelijkheden in geval van laag of hoog water.  

Bij laag water: halverwege de brug de trappen naar beneden nemen en, met het centrum in de rug, gaan we links het fietspad op. Deze lopen we door tot er een splitsing komt waar we links af gaan. Weg gaat het bruggetje over en buigt voor de Rijn weer terug. Deze lopen we helemaal  uit tot we weer op de dijk komen, waar we naar links gaan. Dan zitten we op de zelfde route als bij hoog water.  

Bij hoog water:  Vanaf de John Frostbrug gaan we de dijk op naar links.  Deze lopen we uit  (wordt Malburgse Bandijk). 

Hier komen beide routes samen. Aan het eind links af voor de provincialeweg N325. Onder de N325 door en het pad blijven volgen. Dit pad eindigt op een t-splitsing. Hier rechts af (Melkweg). Einde weg de doorgaande weg oversteken via de Damstraat links af de Langestraat op. Dit is de winkelstraat van Huissen. Voor Albert Heijn, links af richting de dijk. Op de dijk rechtsaf en de weg volgen richting de veerpont. Voor de pont rechts af. Dit heet ook Looveer. We volgen de weg langs het bedrijventerrein en komen bij de ingang van een boerderij. Hier gaan we het erf op: “pas op voor de hond”. Dit pad lopen we af tot er een haakse bocht naar links gaat richting de dijk. Deze volgen we en op de dijk rechts af. Waar de bomenrij begint gaan we rechts af. We lopen langs de bomenrij en passeren een paar hekken. Bij het verharde pad gaan we linksaf. We lopen links langs een woning en gaan daar weer de asfaltweg op. Dit heet de Scherpekamp. 

Het zal ongeveer deze plek geweest zijn waar castellum Loowaard gestaan heeft. Volgens de boeken stond het op de westoever en dan ongeveer 1 kilometer ten zuiden van Loo.

 

Dit pad blijven volgen en voor de scheepswerf rechtsaf. Deze weg lopen we uit tot we op de splitsing op de dijk komen. We gaan de Rijndijk links op. Bij de Roswaard blijven we de doorgaande weg (Rijndijk) volgen. Een paar honderd meter na de sluis in de Linge gaan we links richting de veerpont. Deze gaan we over en dat is dan tevens het einde van deze trip. Tenzij u nog even met het pontje naar de overkant wil.  Dan kunt u route 12 daar weer oppakken. 

dit is het eionde van dag 11.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Dag 12: van Pannerden naar Kleve. (20 Km)

Vanaf de pont in Pannderden gaan we omhoog de Veerdam op. Als de weg een haakse bocht naar links maakt (richting Pannerden) gaat gaan wij rechtdoor. Als deze weg naar links buigt gaan wij weer gewoon rechtdoor de dijk op. Dit is de Zorgdijk. Na de plassen gaar het dijkpad naar links. Aan het einde van het pad naar rechts de Rijndijk op en de 1e straat weer rechts. Dit is de Lobberdenseweg. (let op hier kan groot vrachtverkeer rijden naar de steenfabriek). Einde weg links. Dit is de Kijfwaard.

In deze polder (Bijlandse Waard) heeft het castellum Carvium gestaan. Dit was op de splitsing van de Rijn en de Waal. In dit gebied zijn wapens, stukken muur, potscherven en een grafsteen gevonden van een soldaat met de naam Marcus Mallius gevonden.

Na de steenfabriek de 1e weg rechts (fietspad) naar het veer van Tolkamer naar Millingen aan den Rijn. (let op de vaartijden:    www.kievitsveerdiensten.com. Na de pont rechts af de Rijndijk op. Na een paar honderd meter aan de rechterkant van de weg zit de Liburna scheepswerf.

Hier werd een Romeins patrouillevaartuig (= liburna) nagebouwd en was een klein museum ingericht. Het schip was bedoeld om de grens te beveiligen. Het was een smalle boot van 20 meter lang en 4 meter breed. Hier was tot eind 2014 tevens een klein informatiecentrum. Momenteel is het gesloten en men wil kijken of er een doorstart mogelijk is. Het schil ligt nu in Museumpark Orientalis in Berg en Dal. 

We verlaten het museum en gaan rechtsaf. Bij de Van Leyndenstraat naar links. Links af de Prins Bernardstraat in. Einde weg links de Heerbaan. Hier steken we de weg over en vinden we voor het gemeentehuis een gedenksteen.

De Heerbaan is ook een oude Romeinse weg. ( Heer is oud woord voor leger, dus Romeinse legerweg). Voor het gemeentehuis staat een informatiebord met daarbij een altaarsteen welke mogelijk al uit de tijd van de Romeinen stamt. Op de steen is te lezen dat de eerste Millingse inwoonster mevrouw Rufia Materna is. Zij was een Germaanse of Romeinse vrouw . 

We steken de weg weer over en vervolgend de Heerbaan tot we links het Koolmeespad krijgen. Deze gaat over in het Kolibripad die uitlopen tot het eind. Daar schuin naar rechts oversteken en het pad verder volgen. Einde weg links (Rustenbrugweg). Einde weg rechts en met de bocht mee naar links. Rechts van de weg ligt de Gelderse Poort; een bezoekerscentrum over het gebied. Hier zijn ook restanten te vinden van een oude Romeinse villa.

Voorbij de Gelderse Poort rechts af de dijk op. Na een paar honderd meter lopen we de grens over en komen we in Duitsland. Voor aanvullende informatie over het Duitse deel van de limes verwijs ik naar de site van:   VIA romana.

Dit pad volgen we ongeveer 5 kilometer, langs de dorpjes Bimmen  en Keeken tot in Duffelward.

Op de kruising waar je links naar de pont kunt gaan we naar rechts en dan gelijk weer naar links de Röstendaalstraße op. Bij splitsing rechts de Ehlenstraße op. Einde links, de Fährmansweg, en gelijk rechts. Dit wordt de Drususdeich. Deze volgen we tot het eind. We lopen dan tegen de St. Willibrordkerk aan. De route gaat naar rechts, maar we gaan eerst even naar 50 meter naar links.

Op de hoek bij de parkeerplaats staan een paar interessante informatie borden over de Limes. In de St. Willibrordkerk staat een Romeinse altaarsteen geweid aan Mars Camulus.

Vanaf de Mars-Camulus-Straße gaan we links af de Hohe Straße op. Hier treft u links op huisnummer 116 het Museum FORUM ARENACUM aan. 

In dit dorp lag castellum Arenatium of Harenatium. Zie site:   Museum Forum Arenacum

We vervolgen de Hohe Straße tot aan de rotonde. Daar links en gelijk de 1e weg rechts . Dit is weer de Drususdeich.  Na de vijver links af het pad op. Einde pad recht oversteken de Speyckstraße op.  In de bocht naar links gaan we rechtdoor het fiets en wandelpad op.  Deze lopen we tot het eind. Dan komen we bij de provincialeweg K3 (Landwehr). Op het fietspad rechtsaf en bij de verkeerslichten naar links. Aan de overkant gaan we gelijk naar rechts en voor het water links. We lopen dus op het pad langs het water. Aan het eind van het pad links en na het restaurant de weg oversteken en gelijk rechts het bospad op. Deze lopen we een stukje door tot aan de 2e uitgang. Die gaan we uit en dan links de Tiergarten Straße op.  We lopen rechtdoor het winkelgebied van Kleve in en komen op de Kavarinerstraße.

 

Dit is het einde van deze dag . 


 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dag 13: van Kleve naar Kalkar. (23 Km)

We beginnen weer op de Kavarinerstraße in het winkelgebied van Kleve. Vanaf Hafenstraße volgen we de Kavarinerstraße voor de trip naar Kalkar. Hier treffen we een paar informatie borden. Eind rechts af de Große Straße op. Na de Kaufhof links de poort in. Dat is het Gerwin. Daar de trap op en links het pad nemen. We lopen rond het kasteel Schwanenburg. Aan het eind van het pad komen we op de Hertenberg voor de ingang van het kasteel.  Daar links en gelijk weer links de Prinz-Moritz-weg in. Deze gaat naar benden en komen dat bij de ingang van het park. We nemen het pad naar rechts welke langs het water loopt. Bij de steigers gaan we rechts het pad op welke zigzaggend naar boven gaat. Boven aangekomen lopen we naar links het park uit en komen op de Nassauerallee. Deze links af en blijven volgen, langs Cupido en het gemeentehuis van Kleve. Bij de verkeerslichten met de Uedemerstraße rechtdoor. Na ongeveer 650 meter gaan we links het bospad op. Dit is vlak voordat de bebouwing (school) begint. Dit pad lopen we af tot de parkeerplaatsen. Daar lopen we rechtdoor de asfaltweg op. (Am Freudenberg). Deze weg buigt naar links rond het zwembad.  Ter hoogte van de fietsenrekken gaan we rechts het bos in. Dat is voor Haus Freudenberg (school). Dit pad aflopen tot voorbij de manege links. Bij de heuvel links af en dit pad volgen. Links zijn tennisbanen en we komen op het perceel van een woning. Daar naar rechts en eindigen op een kruising van de L362 met Hauerstraße en de Schmelenheide. Aan de overzijde ligt een restaurant. Op de kruising steken we over richting het plaatsje Qualburg (in Romeinse tijd Quadriburgium). We lopen nu op de Hauer Straße, gaan het spoor over en rechtdoor bij de kruising met de Kalkarer Straße. Links af de Kastellstraße op. Rechts af het pad langs de speeltuin en voor de trap naar het kerkhof rechts het pad op. Bij de weg rechts af en daar treffen we na 70 meter een informatiebord over de LIMES. In deze omgeving heeft castellum Quadriburgium gestaan. 

 

 

We lopen door en gaan de 1e rechts de Kirchstraße op. We lopen dan weer een stukje terug en steken de kruising met de Kalkarer Straße weer over en volgen de Hauer Straße. Rechts bij de bankjes is de boomgaard Gebeurtwald (dit is ongeveer 150 meter voor het spoor). Na rechts nog een mooi zicht op Kleve te hebben gehad steken we de weg over richting de boerderij. Dat is de Voltaireweg. Links aanhouden en einde pad rechts af om de camperstalling heen. Bij de kruising na de brug links weer de Voltaireweg volgen. Aan het eind van dit pad loop je tegen 2 supermarkten aan. We blijven de Voltaireweg volgen. Bij de doorgaandeweg (Bedburger Weg) evennaar links, oversteken en na 100 meter rechts het bos weer in. Dit in nog steeds de Voltaireweg. Bij de ronde bank met het dak links aanhouden. Aan het eind bij de (Johann-Van-Aken-Ring) steken we over en gaan de dijk op. Dit is de Moyländer Allee. Dit pad lopen we tot we op de asfaltweg komen (Katzenbuckel). Met de haakse bocht mee naar links en hebben zicht op Slot Moyland. Einde weg rechts af. Dit is weer de Kalkarer Straße. Bij de rotonde rechts de K8 of Moyländer Allee op. We lopen aan de linkerkant van de weg. Bij de huisnummers 2 en 2a links het pad op. Voor de boerderij rechts het bos in en gelijk weer naar links. Dit pad blijven we volgen . Bij een 4 sprong rechts aan. (rechtdoor mag je niet in. Hangt een groen bord “Bitte nicht betreten” op de boom.) We lopen het pad tot het eind en daar rechts af. Links staat een bord verboden in te rijden. Einde weg links en komen dan weer op de Moyländer Allee uit. Einde weg weer links. Dit is de Alte Bahn (K27) of Römer Straße. Hier heeft vermoedelijk de grens gelopen.

Ongeveer 200 meter voor de rotonde steken we de weg over naar links en lopen langs de bosrand verder. Bij het teken “X” op de boom rechts het pad op. Langs het huis en dan links af het fietspad, langs de weg, op. Dit is de Berk’sche Straße. Bij huisnummer 2 (aan de overkant) oversteken en de weg langs het huis nemen. Dit wordt de Roßkamp. Met de bocht mee naar rechts en bij de splitsing links aanhouden (Mössekiep). Deze lopen we tot het eind en gaan dan links af het fietspad op langs de doorgaande weg. We lopen nu op de Gocher Straße richting Kalkar. We steken de rotonde recht over en lopen de Altkalkarerstraße op tot het centrum van de stad. Dit is het eindpunt van deze route.

 

Het einde van de 1 na laatste tocht. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Dag 14: van  Kalkar naar  Xanten. (23 Km)

 Dit is het laatste stuk van ‘mijn’ Limes route naar Xanten. We beginnen weer op de Altkalkarerstraße in Kalkar ter hoogte van de Markt. We lopen een stukje in noordelijke richtingover de Seyditzstege langs het Städtisches Museum. Dan gaan we rechts af de Grabenstraße op. Vervolgens rechtsaf de Spiegelstege in. Dit gaat over in de Kirchplatz. Einde weg links af de Jan –Joest-straße op. Ter hoogte van de Kückstege links af, het pad op, over het bruggetje en komen dan bij Am Stadtpark. We lopen rond de speeltuin  en gaan links de Trebbelin op. Met de weg naar rechts en volgen tot aan de  doorgaande weg. Hier oversteken en rechts af. Na huisnummer 66 gaan we links het pad op. Deze lopen we door tot het einde en komen dan op de Vossegattweg. Daar rechtsaf en aan het eind links af de Postweg op. Bij de provinciale weg (de Römerstraße) oversteken en links af het fiets en wandelpad op. Deze weg hebben we al meer gelopen. (hier heeft ergens een Reiterlager Burginatium gestaan).

Bij de 1e weg links weer oversteken . Dit is de Talstraße. Dan gaan we rechtsaf de Vossegettweg op. (je had hier inderdaad een stukje af kunnen snijden). Na de kruising heet dit Trompetweg. We lopen door tot het 1e huis links. Daar gaan we langs het huis rechtdoor het bospad op. Deze blijven we volgen en houden rechts aan, dit heet Möllepöttje. Einde pad komen we op het Monreberg. Daar steken we weer de provinciale weg over en gaan links af. Dit is weer de Römerstraße.

Op de kruising gaan we links af de Grenzweg op. Aan het eind rechts af de Baukamp op.  Aan het eind komen we voor de laatste keer op de Römerstraße. Daar weer linksaf en bij de kruising met de L174 ook wel Uedemer Straße oversteken. We gaan weer naar links tot aan de Elsemannsweg. Deze gaan we in. Dan met de bocht mee en komen vervolgens op de Bruchweg. Einde weg links af de Spierheide op. (bij bord richting Xanten). Op 3 sprong rechts af (weer richting Xanten). Na ongeveer 200 meter buigt de weg naar links. Daar gaan wij rechtdoor het bospad op. Deze blijven we links langs de bosrand volgen. Bij de L5 (Uedemerstraße en Marienbaumer Straße) steken we recht over. We lopen wederom het bospad op dat ook langs de bosrand loopt. Aan het eind gaan we rechtsaf de Labbecker Straße ( weg L6) op. Na Hectometer paaltje 3,00L links af de Donkweg op. Na de boerderij gaan we links het pad op langs de heg. Aan het einde van het pad bij de asfaltweg rechtdoor en gelijk rechts af. Dit is de Düsterfeld. Deze volgen we tot na het klooster. Dan de 1e weg rechts en gelijk weer rechts. Dit is de Willicher Straße of K5. Deze weg volgen en bij de Piepersweg links af. Einde weg rechts de Orwatersweg op. We krijgen dan zicht op het Themapark Xanten. Voor informatie over het uitgebreide themapark:    Archäologischer Park Xanten

In de Romeinse tijd was Xanten een "werledstad"en droeg de naam:  Colonia Ulpia Traiana.

 

 Op de kruising met de provinciale weg recht oversteken. We lopen langs het themapark en gaan volgen het pad langs de afrastering. Bij de TrojanStraße aan het eind van het pad links af en daar weer aan het eind rechts af de Siegfriedstraße op.  Aan de rechterkant van de weg vinden we hier een opgraving. Op de kruising gaan schuin naar links tussen de paaltjes door naar de poort. Dit is de Klever Straße. Na de poort zit aan de linker kant het VVV. We lopen nog een stukje door tot aan de Markt.

Hier is tevens het einde van de route. In Xanten is zoveel te beleven en te zien dat het een mooi punt is om u verder uw gang te laten gaan. Het themapark is uiteraard zeer de moeite waard, zo ook de oude stad of anders even lekker genieten op een terrasje.